De vergoeding

  • gesprek (intake gesprek / advies / therapeutisch gesprek / EMDR sessie / koppel - of gezinsgesprek): 55 euro (duur = 1uur)
  • verslag: 40 euro

 Annuleren afspraak:

Gelieve minimum 48 uur op voorhand een afspraak te annuleren, zo niet moet deze consultatie voor 50% betaald worden.


Terugbetaling door mutualiteiten:

Een aantal mutualiteiten kennen beperkte terugbetaling toe van therapiesessies bij erkende psychologen.

Voor meer info kan u best contact opnemen met uw eigen mutualiteit.