De vergoeding

  • gesprek (intake/advies/therapeutisch gesprek/EMDR sessie/koppel-of gezinsgesprek): 50 euro (duur = 1uur)
    • ! opgelet: vanaf 1/9/2021 verandert de vergoeding naar 55 euro
  • met uitzondering korte sessies voor kinderen (40 min): 38 euro
  • verslag: 40 euro

 Annuleren afspraak:

Gelieve minimum 48 uur op voorhand een afspraak te annuleren, zo niet moet deze consultatie voor 50% betaald worden.


Terugbetaling door mutualiteiten:

Een aantal mutualiteiten kennen beperkte terugbetaling toe van therapiesessies bij erkende psychologen.

Voor meer info kan u best contact opnemen met uw eigen mutualiteit.


Sociaal tarief:

Wij zijn er ons van bewust dat het financieel niet voor iedereen mogelijk is om beroep te doen op psychologische zorgen. Daar wij van mening zijn dat iedereen recht heeft op deze zorgen reserveren wij 2 uur per week voor mensen met zeer beperkte middelen.  

Indien uw middelen beperkt zijn kan u steeds contact opnemen voor verdere vragen over beschikbaarheid of het toepasselijke tarief.

Wij rekenen op uw begrip bij mogelijk langere wachttijden voor deze sessies aan sociaal tarief.