Welkom! 

Stéphanie Arnhem - Katrien Becq - Rebecca Van Loo - Noor De Vrij - Elke Van Weert 


Stéphanie Arnhem heeft een diploma psychologie aan de Katholieke Universiteit Leuven behaald (master in de klinische gezondheidspsychologie). Nadien heeft ze zich verder gespecialiseerd in het werken met gezinnen, met eerst een postgraduaat in de psychopedagogische counseling en vervolgens met een uitgebreid postgraduaat in de systeem-, relatie-, en gezinspsychotherapie. Verder heeft ze ook een specialisatie in het behandelen van trauma’s. ‘Eye movement desensitisation and reprocessing’ (EMDR) richt zich op het verwerken van negatieve ervaringen. Onderzoek heeft aangetoond dat het mogelijk is een grote verscheidenheid aan psychische aandoeningen en klachten te behandelen, die gepaard gaan met vermijdingsgedrag, somberheid en/of gevoelens van angst, schaamte, verdriet, schuld of boosheid. Voor meer informatie zie http://www.emdr.nl.

Na haar studies heeft ze zowel op therapeutisch vlak ervaring opgedaan als op gebied van zelfmoordpreventie als stafmedewerker aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. 

Ze is aangesloten bij BFP (www.bfp-fbp.be) en heeft een erkenningsnummer bij de psychologencommissie, namelijk 852109455 (www.psychologencommissie.be).

 Naast dit werk in de praktijk is Stéphanie ook lector binnen Toegepaste Psychologie aan de AP Hogeschool te Antwerpen. 

Katrien Becq is Master in de Klinische psychologie (KULeuven). Zij deed ruime ervaring op in de begeleiding van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse medische, psychische en emotionele problemen tijdens en na hun opname in een ziekenhuis. Zo heeft ze o.m. kennis van diagnostiek en therapeutische interventies bij angstklachten, depressieve stemmingen, verwerkingsprocessen van chronische ziektes, voedingsproblemen, obesitas, diabetes, slaapproblemen, stoelgangsproblemen, rouw, pedagogische thema’s, …

In haar therapeutische contacten streeft ze naar een contextuele benadering van de cliënt, aangevuld met gedragstherapeutische principes. Er wordt stilgestaan bij en geluisterd naar het verhaal van ieder individu om op zoek te gaan naar krachtbronnen. Op die manier worden voorwaarden geschept waarbinnen ieder zijn eigen oplossingen en waarden kan hervinden en communicatie op gang kan komen.

Ze volgde de introductiecursus contextuele therapie en diverse workshops rond acceptance-commitment therapie. Daarnaast verdiept ze zich in Oplossingsgericht Hulpverlenen en de methodiek van Signs of Safety. Het werken in de praktijk doet ze als aanvulling op haar job als consulent binnen het ondersteuningscentrum Jongerenwelzijn.

Katrien Becq is lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en is aangesloten bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 832107075). Ze neemt deel aan de intervisiegroep verbonden aan de praktijk.

Rebecca Van Loo behaalde een Master in de Klinische en Gezondheidspsychologie aan de KU Leuven. Ze specialiseerde zich in het werken met volwassenen. Haar stage deed ze bij het Centrum ter Preventie van Zelfdoding. Ze combineert graag elementen van verschillende therapiestromingen, maar heeft ook een sterke interesse in cliëntgerichte therapie. Dit is een stroming waarbij de de persoon en diens emoties centraal staan. Er wordt gewerkt met de krachten die mensen bezitten en empathie vervult een belangrijke rol.

Naast het werk in de praktijk is Rebecca ook werkzaam bij het Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Ze is er stafmedewerker binnen het DrugLijn team

Haar erkenningsnummer bij de Psychologencommissie is 922117987.

Noor De Vrij is afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de Vrije Universiteit Brussel. Zij volgde bijkomend een tweejarig postgraduaat gedragscounseling (Thomas Moore) en volgt momenteel een vierjarige postgraduaatopleiding in de systeemtheoretische psychotherapie (Interactie-Academie i.s.m. Universiteit Antwerpen).

In Therapiecentrum Rivierenland werkt Noor met jongvolwassenen, volwassenen en koppels met uiteenlopende vragen.​
Naast Therapiecentrum Rivierenland werkt Noor ook op dagbehandeling Koraal van Psychiatrisch Centrum Bethanië in Zoersel. Ze werkt er met volwassenen met stemmings- en persoonlijkheidsproblemen.
Erkenningsnummer psychologencommissie: 892123952

Elke Van Weert behaalde een master in de klinische psychologie (KULeuven) en focust zich in haar werk op de doelgroepen van volwassenen en ouderen. Na haar studies volgde ze een bijkomende opleiding in de Eerstelijnspsychologische zorg (UGent). Bijgevolg werkt ze dan ook als eerstelijnspsycholoog binnen de praktijk.

Tijdens de gesprekken zal hierop het accent liggen: laagdrempelige en kortdurende gespreksondersteuning bij milde tot matige psychische klachten, zoals bijvoorbeeld depressieve en angstklachten. Dit met als doel het verhogen van jouw autonomie en zelfredzaamheid.

Gedurende de sessie wordt een nauwe samenwerking verwacht: Het is namelijk de bedoeling dat de cliënt ook zelf aan de slag gaat. Hiervoor dienen de oefeningen tijdens de sessies en de huiswerkopdrachten zodat de cliënt ook buiten de sessies kan oefenen. Dit gebeurt weliswaar steeds in onderling overleg.

Naast het werk als klinisch psycholoog in de praktijk werkt Elke ook als psycholoog en casemanager in het mobiel team SPPiT en SPPiT-plus voor langdurige zorg aan huis (regio Halle-Vilvoorde), gericht op volwassenen en ouderen.

Elke is lid van de VVKP (Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologen), BFP (Belgische Federatie van Psychologen) en is aangesloten bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer: 922116842). Ze neemt deel aan de intervisiegroep verbonden aan de praktijk.